logo red vrijstaandDisclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van stichting4You. Door de website te gebruiken stemt u in met onze disclaimer.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op onze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting4You is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting4You.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting4You te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting4You streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of dienstverlening op onze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting4You aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen en nadere informatie
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina. Mocht u nog vragen of twijfels hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact gegevens

Hieronder ziet u hoe u onze stichting kunt bereiken. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van het contact of bel me terug formulier.

Stichting4You

Het verloren Sinterklaasfeest

Volg ons ook op

onze nieuwsbrief