logo red vrijstaandPrivacy reglement

Inleiding

Stichting4You hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u als klant en of samenwerkingspartner in onze stichting heeft. In dit reglement leest u dan ook dat alle persoonlijke informatie die u ons geeft, door ons met de grootste zorg en vertrouwelijkheid wordt behandeld. Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.

In deze privacyverklaring informeren wij u over onze werkwijze op het gebied van Privacy en wat er met uw gegevens gebeurt, nadat u ze ons heeft doorgegeven. Wij vinden het belangrijk om het Privacyrecht zo goed mogelijk te beschermen en door de Europese wetgeving AVG/GDPR leggen we er nu nog eens extra de nadruk op.

Wij zorgen ervoor dat:

 1. wij geen persoonsgegevens van u opvragen die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben voor het werk dat we voor u doen;
 2. u heeft de mogelijkheid om in te zien welke persoonsgegevens we van u gebruiken, waarom en hoe lang;
 3. informatie over hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, corrigeren en (laten) verwijderen goed vindbaar is;
 4. uw persoonsgegevens tijdig en veilig worden verwijderd als u geen dienst of diensten van ons meer wenst te gebruiken.

Wij waarborgen bovenstaande punten door:

 1. onze systemen waarin wij uw gegevens bewaren openbaar te stellen als u daarom verzoekt;
 2. altijd bereikbaar te zijn en open te staan voor vragen of opmerkingen van uw kant over uw persoonsgegevens.

Hieronder volgt ons reglement.

Welke persoonsgegevens bewaart Stichting4You van u en waarom?
Wij bewaren uw gegevens in onze klantenadministratie in de periode dat u van onze dienst(en) gebruik maakt of wanneer u ons verzoekt de gegevens (direct) uit onze administratie te verwijderen. Verder gebruiken wij uw verstrekte persoonsgegevens om u:

 1. te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening;
 3. onze factuur te sturen voor het afhandelen van uw betaling;
 4. onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te verzenden.
 5. onze goederen of diensten af te leveren, die u bij ons besteld heeft.

Inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens
Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen dan kunt u ons mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen +31 6 242 463 10. Wij zorgen er dan voor dat uw weet welke gegevens wij van u hebben, of dat uw gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Het delen van persoonsgegevens met derden
Stichting4You verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door ons opgelegd door het bevoegd gezag.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
Stichting4You gebruikt alleen technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gevolgen voor het niet verstrekken van uw persoonsgegevens
Mocht u de voor ons werk minimaal benodigde persoonsgegevens niet aan ons verstrekken, dan kunnen wij u niet voorzien van de door u gevraagde producten en of dienstverlening. In al onze contactformulieren maken wij onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte velden. De verplichte gegevens hebben wij nodig om ons werk te doen. De niet-verplichte gegevens helpen ons om onze dienstverlening beter te kunnen doen. Deze laatste gegevens op niet verplichte velden worden direct na het aflopen van onze dienstverlening verwijderd. Ongeacht het verplichte karakter van persoonsgegevens behandelen wij alle persoonsgegevens die u ons verstrekt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid conform dit privacy statement.

Vragen en klachten rondom persoonsgegevens
Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de voorzitter van Stichting4You, die te bereiken is via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via +31 6 242 463 10. Heeft u onverhoopt toch een klacht over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan hopen wij dat u contact met ons opneemt, zodat we uw klacht met u kunnen doornemen en zo snel mogelijk kunnen oplossen. Uiteraard heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Contact gegevens

Hieronder ziet u hoe u onze stichting kunt bereiken. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van het contact of bel me terug formulier.

Stichting4You

Het verloren Sinterklaasfeest

Volg ons ook op

onze nieuwsbrief